Giáo án Bảng đơn vị đo thời gian (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Bảng đơn vị đo thời gian

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức

II. KTBC:

 

– Hát đầu giờ

– GV nhận xét, đánh giá bài Kt giữa kì II

 

III. Bài mới :

1. GTB:

 

– Nêu mục đích tiết học

 

– HS lắng nghe

2. Các hoạt động chính

2.1 HĐ1. Hoàn thành bảng đơn vị đo thời gian

MT: HS nhớ lại các đơn vị đo thời gian đã học

– Ôn lại các mqh giữa các đơn vị đo thời gian thông dụng

– Yêu cầu HS nhắc lại các đơn vị đo thời gian đã học

– GV treo bảng phụ ghi sẵn các đơn vị đo thời gian

– Yêu cầu HS nối tiếp nêu mqh giữa các đơn vị đo thời gian

– GV điền KQ đúng vào phiếu to và lập thành bảng đơn vị đo

– GV nêu câu hỏi:
+ Mấy năm có 1 năm nhuận?

+ Năm 2000 là năm nhuận, năm tiếp theo là năm nào?
=> GV chốt: Những số chia hết cho 4 là số chi năm nhuận

– GV giới thiệu cách xác định số ngày tháng dựa vào cách tính trên tay

 

– 2-3 HSTB nhắc lại các đơn vị đo

– 8-10 HS nối tiếp TLCH
– 1-2 HS đọc lại bảng đơn vị đo

– 2 HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

 

 

 

 

 

– HS tập xác định trên tay

2.2 HĐ2. Thực hiện cách đổi các đơn vị đo

MT: Củng cố kĩ năng đổi các đơn vị đo thời gian

– Nêu 1 số VD về đổi các đơn vị đo thời gian

– Yêu cầu HS nêu cách làm

– GV chốt đáp án và cách tính đúng

 

– HS đọc và suy nghĩ

– HS nêu cách làm và làm ra nháp

– HS chữa bài ,HS khác nhận xét.

2.3 HĐ3. Luyện tập

Bài 1:

MT: Ôn tập về TK, xác định năm thuộc TK nào và biết thêm 1 số sự kiện LS

 

– Y/c HS đọc đề bài và quan sát tranh và mốc thời gian

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV chuẩn hóa

– HS quan sát theo dõi hình vẽ.

– HS tự xác định mốc thời gian, tương ứng với TK

– Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

MT: Luyện kĩ năng đổi các đơn vị đo thời gian từ đơn vị lớn đến đơn vị bé

 

– Tổ chức cho HS làm BT
– HD HS làm bài

– Yêu cầu HS nêu cách làm ở 1 số TH

– HS làm bài cá nhân

– 5-6 HS chữa và TLCH
– Nhận xét, bổ sung

Bài 3:

MT: Luyện kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian từ đơn vị bé đến đơn vị lớn

 

– Tổ chức cho HS làm BT
– HD HS làm bài

– Yêu cầu HS nêu cách làm ở 1 số TH

– HS làm bài cá nhân

– 5-6 HS chữa và TLCH
– Nhận xét, bổ sung

IV. Củng cố.

 

 

V. Dặn dò

– Nêu lại bảng đơn vị đo thời gian

 

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1 số HS nhắc lại.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời