Giải pháp chủ yếu trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là – 2023


Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây giáp biển?

A. Quảng Ninh.         

Đáp án chính xác

B. Cần Thơ.               

C. Hòa Bình.             

D. Lai Châu.

Trả lời:

Chọn A
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời