Giải các phương trình tan x2 – π4 = tan π8 – Học Môn Toán – 2023


Câu hỏi:

Giải các phương trình cot2x.cot3x = 1

Trả lời:

Điều kiện: sin2x ≠ 0 và sin 3x ≠ 0cot2x. cot3x = 1⇒ cos2x. cos3x = sin2x. sin3x⇒ cos2x. cos3x – sin2x. sin3x = 0Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Với k = 2 + 5m, m ∈ Z thìGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Lúc đó sin2x = sin(π + 2mπ) = 0, không thỏa mãn điều kiện.Có thể suy ra nghiệm phương trình là:Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời