Dùng định nghĩa tìm các giới hạn limx→+∞x3 + 1×2 + 1 – 2023


Câu hỏi:

Cho hai hàm số y = f(x) và y = g(x) cùng xác định trên khoảng (−∞;a). Dùng định nghĩa chứng minh rằng, nếulimxf(x) = L và limxg(x) = Mthì limxf(x).g(x) = L.M

Trả lời:

Giả sử (xn) là dãy số bất kì thoả mãn n < a và xn  Vì Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 nên Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Vì Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 nên Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Do đó, Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Từ định nghĩa suy ra Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời