Đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt chủ yếu do – 2023


Câu hỏi:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta hiện nay

A. phân bố chủ yếu ở vùng ven biển.           

B. chỉ phân bố ở vùng trung du.

C. phân bố rộng rãi khắp cả nước.               

Đáp án chính xác

D. tập trung chủ yếu ở đô thị lớn.

Trả lời:

Chọn C
Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta hiện nay phân bố rộng rãi khắp cả nước.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời