Đồ thị hàm số y = 13sin3x cắt trục hoành tại gốc toạ độ dưới một góc bao nhiêu độ (góc giữa trục hoành và tiếp tuyến củađồ thị tại giao điểm)? – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 /  Đồ thị hàm số y = 13sin3x cắt trục hoành tại gốc toạ độ dưới một góc bao nhiêu độ (góc giữa trục hoành và tiếp tuyến củađồ thị tại giao điểm)?Source link edu

Trả lời