Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 12 năm 2022-2023 Trường THPT Lê Trung Kiên – 2023


 • Câu 1:

  Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta xếp thứ 3 sau

  • A.
   In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin

  • B.
   In-đô-nê-xi-a và Thái Lan

  • C.
   In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma

  • D.
   In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

 • Câu 2:

  Cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở khu vực nào?

  • A.
   Trung du và miền núi Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng

  • B.
   Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

  • C.
   Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

  • D.
   Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

 •  

 • Câu 3:

  Đặc điểm nào không đúng với trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay?

  • A.
   Hầu hết các trung tâm đều có nhiều ngành công nghiệp

  • B.
   Trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có ý nghĩa quốc gia

  • C.
   Nhiều trung tâm ra đời trong quá trình công nghiệp hóa

  • D.
   Hải Phòng, Vũng Tàu, Cần Thơ là các trung tâm rất lớn

 • Câu 4:

  Tây Nguyên không phải là vùng có đặc điểm gì?

  • A.
   Có các cao nguyên badan rộng lớn, ở các độ cao khác nhau

  • B.
   Nhiều đất đỏ đá vôi và đất xám bạc màu trên phù sa cổ

  • C.
   Khí hậu phân ra hai mùa mưa – khô rõ rệt

  • D.
   Thiếu nước về mùa khô

 • Câu 5:

  Ý nào không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

  • A.
   Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn

  • B.
   Tập đoàn cây, con phân bố phù hợp hơn

  • C.
   Khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất

  • D.
   Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng

 • Câu 6:

  Trung du và miền núi Bắc Bộ ít có điều kiện thuận lợi để phát triển điều gì?

  • A.
   Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới

  • B.
   Cây đặc sản, cây ăn quả cận nhiệt và ôn đới

  • C.
   Cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc nhiệt đới

  • D.
   Cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới

 • Câu 7:

  Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta là gì?

  • A.
   Tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực II

  • B.
   Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II

  • C.
   Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm ti trọng khu vực I

  • D.
   Tăng ti trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực III

 • Câu 8:

  Vấn đề kinh tế – xã hội đang được quan tâm hàng đầu ở đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay là gì?

  • A.
   Vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thực phẩm

  • B.
   Dân số đông, diện tích đất canh tác hạn chế

  • C.
   Trình độ thâm canh cao

  • D.
   Nơi tập trung nhiều trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước

 • Câu 9:

  Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

  • A.
   Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp

  • B.
   Trình độ đô thị hóa thấp

  • C.
   Tỉ lệ dân thành thị tăng

  • D.
   Phân bố đô thị đều giữa các vùng

 • Câu 10:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhận xét nào sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn năm 2000 – 2007:

  • A.
   Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm

  • B.
   Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước giảm nhanh. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng

  • C.
   Tỉ trọng khu vực Nhà nước tăng mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng

  • D.
   Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng

 • Câu 11:

  Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng/ quốc gia nào?

 • Câu 12:

  Khó khăn đối với ngành thuỷ sản ở một số vùng ven biển là gì?

  • A.
   Thiếu lực lượng lao động

  • B.
   Nguồn lợi thuỷ sản suy giảm

  • C.
   Không tiêu thụ được sản phẩm

  • D.
   Không có phương tiện đánh bắt

 • Câu 13:

  Lao động nước ta chủ yếu tập trung ở các ngành nông – lâm – thủy sản là do đâu?

  • A.
   Các ngành này có cơ cấu đa dạng, trình độ sản xuất cao

  • B.
   Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn

  • C.
   Sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất

  • D.
   Tỉ lệ lao động thủ công còn cao, sử dụng công cụ thô sơ vẫn còn phổ biến

 • Câu 14:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

  • A.
   Hải Phòng

  • B.
   Huế

  • C.
   Đà Nẵng

  • D.
   Cần Thơ

 • Câu 15:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến quốc lộ 1 không chạy qua vùng kinh tế nào?

 • Câu 16:

  Biểu hiện nào không nói lên sự giàu có của tài nguyên du lịch về mặt sinh vật của nước ta?

  • A.
   Hơn 30 vườn quốc gia

  • B.
   Nhiều loài động vật hoang dã, thủy hải sản

  • C.
   Nhiều nguồn nước khoáng, nước nóng

  • D.
   Có nhiều hệ sinh thái khác nhau

 • Câu 17:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của đồng bằng sông Hồng không giáp biển?

  • A.
   Hưng Yên, Hải Phòng

  • B.
   Hà Nam, Bắc Ninh

  • C.
   Hà Nam, Ninh Bình

  • D.
   Nam Định, Bắc Ninh

 • Câu 18:

  Hoạt động  nào không thuộc công nghiệp chế biến thủy hải sản nước ta?

 • Câu 19:

  Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc gì?

  • A.
   Phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

  • B.
   Cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân

  • C.
   Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

  • D.
   Mở rộng thị trường tiêu thụ

 • Câu 20:

  Nguyên nhân chính dẫn đến trình độ thâm canh cao ở Đồng bằng sông Hồng là gì?

  • A.
   Đất chật người đông, nhu cầu lương thực lớn

  • B.
   Để giải quyết tình trạng thất nghiệp

  • C.
   Do đất đai ở đây sớm bạc màu

  • D.
   Để có đủ thức ăn cho chăn nuôi

 • Câu 21:

  Nguyên nhân chính làm cho ngành chăn nuôi trâu ở nước ta giảm nhanh về số lượng là gì?

  • A.
   Hiệu quả kinh tế thấp

  • B.
   Đồng cỏ hẹp

  • C.
   Nhu cầu về sức kéo giảm

  • D.
   Không thích hợp với khí hậu

 • Câu 22:

  Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do đâu?

  • A.
   Có nguồn nguyên liệu phong phú

  • B.
   Giao thông thuận tiện

  • C.
   Gần thị trường tiêu thụ

  • D.
   Tận dụng nguồn lao động

 • Câu 23:

  Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

  Nhận xét nào không đúng về tình hình sản xuất điện và than ở nước ta giai đoạn 1995-2014:

  • A.
   Sản lượng điện và than đều tăng

  • B.
   Sản lượng than tăng nhưng không ổn định

  • C.
   Tốc độ tăng trưởng của sản lượng than nhanh hơn điện

  • D.
   Từ năm 1995-2014 sản lượng điện tăng gấp 9.53 lần

 • Câu 24:

  Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, không phải do đâu?

  • A.
   Gần nguồn nguyên liệu phong phú

  • B.
   Thị trường tiêu thụ rộng lớn

  • C.
   Lao động có trình độ tay nghề cao

  • D.
   Cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại

 • Câu 25:

  Cho bảng số liệu: Kết quả hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015?

 • Câu 26:

  Đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ được nuôi rộng rãi, với số lượng nhiều (chiếm trên 50% đàn trâu cả nước) và nhiều hơn bò (khoảng 16% đàn bò cả nước) do đâu?

  • A.
   Trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm

  • B.
   Trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm và chịu rét giỏi

  • C.
   Trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm, chịu rét giỏi và thích nghi với điều kiện chăn thả trong rừng

  • D.
   Nhu cầu của vùng về thịt, sức kéo và phân bón từ trâu lớn

 • Câu 27:

  Cho biểu đồ sau: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của ĐBSH và ĐBSCL năm 2012

  Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long năm 2012?

  1) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng nông- lâm- ngư nghiệp lớn nhất, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng, dịch vụ

  2) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng công nghiệp – xây dựng lớn nhất, tiếp đến là dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp.

  3) Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông-lâm- ngư nghiệp trên 50%, tiếp đến là dịch vụ.

  4) Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng còn nhỏ.

 • Câu 28:

  Kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta liên tục tăng chủ yếu do đâu?

  • A.
   Thị trường thế giới ngày càng mở rộng

  • B.
   Đa dạng hóa các đối tượng tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu

  • C.
   Tăng cường nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị toàn bộ và hàng tiêu dùng

  • D.
   Sự phát triển của nền kinh tế trong nước cùng những đổi mới trong cơ chế quản lí

 • Câu 29:

  Hiện nay Việt Nam được xem là một thị trường đầu tư khá hấp dẫn đối với nước ngoài chủ yếu là do đâu?

  • A.
   Chính trị ổn định

  • B.
   Tài nguyên và lao động dồi dào

  • C.
   Có luật đầu tư hấp dẫn

  • D.
   Vị trí địa lý thuận lợi

 • Câu 30:

  Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đàn gia súc ở nước ta là gì?

  • A.
   Phát triển thêm các đồng cỏ

  • B.
   Đảm bảo lương thực vùng chăn nuôi

  • C.
   Đảm bảo chất lượng con giống

  • D.
   Phát triển dịch vụ thú y

 • Câu 31:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam?

  • A.
   Miền Nam quy mô lớn hơn

  • B.
   Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí

  • C.
   Miền Bắc gần nguồn nguyên liệu, miền Nam gần thành phố

  • D.
   Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam

 • Câu 32:

  Vùng nào sau đây có diện tích chè lớn nhất cả nước?

 • Câu 33:

  Đâu đặc điểm của quá trình đô thị hoá nước ta từ năm 1975 đến nay?

  • A.
   Chuyển biến khá tích cực, nhưng cơ sở hạ tầng còn ở mức độ thấp

  • B.
   Cơ sở hạ tầng còn ở mức độ thấp, nhưng nếp sống đô thị đã rất tốt

  • C.
   Nếp sống đô thị đã rất tốt, nhưng số lao động tự do còn nhiều

  • D.
   Số lao động tự do tuy còn nhiều, nhưng môi trường đô thị tốt

 • Câu 34:

  Tại sao hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm?

  • A.
   Giá cả hợp lý

  • B.
   Nhiều bãi biển đẹp

  • C.
   Không có mùa đông lạnh

  • D.
   Cơ sở lưu trú tốt

 • Câu 35:

  Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho sản lượng khai thác hải sản ở nước ta tăng nhanh trong thời gian gần đây?

  • A.
   Tăng số lượng tàu thuyền và công suất của tàu

  • B.
   Phát triển công nghiệp chế biến

  • C.
   Mở rộng thị trường

  • D.
   Ngư dân có nhiều kinh nghiệm

 • Câu 36:

  Than Antraxit tập trung chủ yếu ở đâu?

  • A.
   Thái Nguyên

  • B.
   Quảng Ninh

  • C.
   Cà Mau

  • D.
   Lạng Sơn

 • Câu 37:

  Đông Nam Bộ có thể phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm lẫn cây công nghiệp ngắn ngày nhờ đâu?

  • A.
   Có nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm

  • B.
   Có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận xích đạo

  • C.
   Có nhiều diện tích đất đỏ ba dan và đất xám phù sa cổ

  • D.
   Có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nhất nước

 • Câu 38:

  Vùng nào có nghề nuôi cá nước ngọt phát triển nhất nước ta?

  • A.
   Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng

  • B.
   Đồng bằng Sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ

  • C.
   Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ

  • D.
   Đồng bằng Sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long

 • Câu 39:

  Thế mạnh hàng đầu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta hiện nay là gì?

  • A.
   Có nguồn nguyên liệu phong phú

  • B.
   Có nguồn lao động dồi dào

  • C.
   Có thị trường tiêu thụ rộng lớn

  • D.
   Có nhiều cơ sở chế biến

 • Câu 40:

  Tại sao ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

  • A.
   Có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn

  • B.
   Có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

  • C.
   Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai

  • D.
   Có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú • Source link edu

  Trả lời