Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là – 2023


Câu hỏi:

Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng vì

A. tăng sản lượng đánh bắt, thu nhập, phát triển kinh tế.

B. giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

C. mang lại hiệu quả cao, giúp bảo vệ tài nguyên sinh vật.

D. khẳng định chủ quyền vùng biển và hải đảo nước ta.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D
Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng vì là cơ sở khẳng định chủ quyền vùng biển và hải đảo nước ta.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời