Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau? – 2023


Câu hỏi:

Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 10 ghế mà không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau, nếua) Ghế sắp thành hàng ngang?b) Ghế sắp quanh một bàn tròn?

Trả lời:

a) Xếp 6 nam vào 6 ghế cạnh nhau. Có 6! cách.Giữa các bạn nam có 5 khoảng trống cùng hai đầu dãy, nên có 7 chỗ có thể đặt ghế cho nữ.Bây giờ chọn 4 trong 7 vị trí để đặt ghế. Có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 cách.Xếp nữ vào 4 ghế đó. Có 4! cách.Vậy có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 cách xếp mà không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau.b) Xếp 6 ghế quanh bàn tròn rồi xếp nam vào ngồi. Có 5! cách.Giữa hai nam có khoảng trống. Xếp 4 nữ vào 4 trong 6 khoảng trống đó. Có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 cách.Theo quy tắc nhân, có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 cách.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời