Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.a) Chứng minh đường thẳng BC’ vuông góc với mặt phẳng (A’B’CD)b) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB’ và BC’. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.a) Chứng minh đường thẳng BC’ vuông góc với mặt phẳng (A’B’CD)b) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB’ và BC’.Source link edu

Trả lời