Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60ο và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm của cạnh B’C’.a) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ.b) Chứng minh rằng mặt bên BCC’B’ là một hình vuông. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Các cạnh bên của lăng trụ tạo với mặt phẳng đáy góc 60ο và hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm của cạnh B’C’.a) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy của lăng trụ.b) Chứng minh rằng mặt bên BCC’B’ là một hình vuông.Source link edu

Trả lời