Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA ⊥ (ABCD).a) Chứng minh BD ⊥ SC.b) Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC).c) Cho SA = (a√6)/3. Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD). – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA ⊥ (ABCD).a) Chứng minh BD ⊥ SC.b) Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC).c) Cho SA = (a√6)/3. Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD).Source link edu

Trả lời