Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; +∞)Chứng minh rằng nếu limx→+∞f(x) = -∞ thì luôn tồn tại ít nhất một số c thuộc (a; +∞) sao cho f(c) < 0 - 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; +∞)Chứng minh rằng nếu limx→+∞f(x) = -∞ thì luôn tồn tại ít nhất một số c thuộc (a; +∞) sao cho f(c) < 0Source link edu

Trả lời