Cho hàm số [fleft( x right)] có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – 2023


Câu hỏi:

Cho hình nón \[\left( N \right)\] có bán kính đáy bằng 3 và đường cao bằng 4. Tính diện tích xung quanh \[{S_{xq}}\] của hình nón \[\left( N \right)\].

A. \[{S_{xq}} = 15\pi \]                               

Đáp án chính xác

B. \[{S_{xq}} = 12\pi \]          

C. \[{S_{xq}} = 20\pi \]                         

D. \[{S_{xq}} = 3\pi \sqrt 7 \]

Trả lời:

Đáp án A
Ta có \[\left\{ \begin{array}{l}{S_{xq}} = \pi rl\\r = 3;h = 4\\{l^2} = {h^2} + {R^2}\end{array} \right. \Rightarrow l = 5 \Rightarrow {S_{xq}} = 15\pi \]. Chọn A.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời