Cho các đặc điểm về sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực như sau: 1. Chiều tổng hợp;                   2. Các enzim tham gia; 3. Thành phần tham gia;          4. Số lượng các đơn vị nhân đôi; 5. Nguyên tắc nhân đôi;          6. Số chạc hình chữ Y trong một đơn vị nhân đôi. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở E.Coli là bao nhiêu đặc điểm – 2023


Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói vể sự phát sinh sự sống trên Trái Đất:

A. Những cá thể sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thủy. 

Đáp án chính xác

B. Quá trình hình thành nên chất sống đầu tiên diễn ra theo con đường hoá học, nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

C. Axit nucleic đầu tiên được hình thành có lẽ là ARN chứ không phải là ADN vì ARN có thể tự nhân đôi mà không cần enzim.

D. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong nước có thể tạo thành các giọt keo hữu cơ. các giọt keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên.

Trả lời:

A-    Sai  cá thể sống đầu tiên được hình thành trong lòng đại dương sau đó mới di cư lên cạn
Đáp án A 

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời