c) y=x2   (x≥0)−x−1   (x – 2023Câu hỏi: c) y=x2   (x≥0)−x−1   (x<0). Trả lời: c) Xét hàm số y=x2   (x≥0)−x−1   (x<0) +) Khi x ≥ 0, ta có: y = x2 Do đó, đồ thị hàm số là nửa parabol có trục đối xứng x = 0, đỉnh (0; 0), đi qua điểm (1; 1). +) Khi x < 0, ta có: y = –x …Source link edu

Trả lời