c) Có bao nhiêu khả năng về bảng xếp hạng sau khi giải đấu kết thúc? Biết rằng không có hai đội nào đồng hạng. – 2023


Câu hỏi:

Một tổ công nhân 9 người làm vệ sinh cho một toà nhà lớn. Cần phân công 3 người lau cửa sổ, 4 người lau sàn và 2 người lau cầu thang. Tổ có bao nhiêu cách phân công?

Trả lời:

C93  cách chọn 3 trong 9 người để lau cửa sổ.
C64  cách chọn 4 trong 6 người còn lại để lau sàn.
C22  cách chọn 2 người còn lại để lau cầu thang.
Áp dụng quy tắc nhân ta có C93.C64.C22 = 84.15.1 = 1260 cách phân công.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời