Ban đầu, người ta kéo vật nhỏ của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả nhẹ cho dao động. Nếu có lực cản của không khí đáng kể thì dao động của con lắc là – 2023


Câu hỏi:

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra đối với hai sóng gặp nhau phát ra từ hai nguồn

A. có cùng tần số, cùng phương dao động, độ lệch pha không đổi theo thời gian

Đáp án chính xác

B. có cùng tần số, cùng phương truyền

C. có độ lệch pha không đổi theo thời gian

D. cùng biên độ, có độ lệch pha không đổi theo thời gian

Trả lời:

Chọn đáp án A+ Điều kiện xảy ra giao thoa là khi hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp: có cùng tần số, cùng phương dao động, độ lệch pha không đổi theo thời gian

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời