b) y=x−1×2−1. – 2023Câu hỏi: b) y=x−1×2−1. Trả lời: b) Điều kiện xác định của hàm số là: x2 – 1 > 0 ⇔ x2 > 1 ⇔ x < –1 hoặc x > 1 Vậy tập xác định của hàm số là: D = (–∞; –1)∪(1; +∞). ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …Source link edu

Trả lời