20 câu Trắc nghiệm Một phần mấy (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 3 – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy sách Kết nối tri thức. Bài viết gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với đầy đủ các mức độ và có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm Toán 3. Ngoài ra, bài viết còn có phần tóm tắt nội dung chính lý thuyết Bài 14: Một phần mấy. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán 3 Bài 14: Một phần mấy

Phần 1: Trắc nghiệm Bài 14: Một phần mấy

Câu 1: Người thợ cắt đi 16 tấm vải dài 36cm. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 6cm

B. 7cm

C. 30cm

D. 42cm

Đáp án: C

Giải thích:

Người thợ vải đã cắt đi:
36
 : 6 = 6 (cm)
Tấm vải còn lại dài:
36
  6 = 30 (cm)

Câu 2: Mai mua thước kẻ hết 9 nghìn đồng, số tiền mua tẩy bằng 13 số tiền mua thước. Mai đưa cô bán hàng 20 nghìn đồng. Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho Mai là:

A. 27 nghìn đồng. 

B. 12 nghìn đồng.

C. 7 nghìn đồng.

D. 8 nghìn đồng.

Đáp án: D

Giải thích:

Số tiền mua tẩy là:
9
 : 3 = 3 (nghìn đồng)
Số tiền cô bán hàng phải trả cho Mai là:
20
  3  9 = 8 (nghìn đồng)

Câu 3Một con lợn nặng 48kg, con chó chỉ nặng bằng 16 con lợn. Hỏi con chó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 5kg

B. 6kg

C. 7kg

D. 8kg

Đáp án: D

Giải thích:

Cân nặng của con chó là:
48
 : 6 = 8 (kg)

Câu 4: Hình nào dưới đây đã khoanh tròn 12 số quả cà chua?

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Đáp án: A

Giải thích:

Trong hình ảnh có 4 quả cà chua nên  số quả cà chua là 2 (quả)
Hình 1: khoanh tròn 2 quả cà chua.
Hình 2: khoanh tròn 1 quả cà chua.
Hình 3: không khoanh tròn quả cà chua nào.
Hình 4: khoanh tròn 3 quả cà chua.
Vậy hình đã khoanh tròn   số quả cà chua là hình 1.

Câu 5: Trong các hình dưới đây, hình nào đã khoanh vào 15 số bông hoa?


A. Hình 1.

B. Hình 2

C. Hình 3.

Đáp án: B

Giải thích:

Hình 1: có tất cả 6 bông hoa và đã khoanh vào 2 bông hoa nên không phải là hình đã khoanh vào  số bông hoa.
Hình 2: có tất cả 5 bông hoa và đã khoanh vào 1 bông hoa nên là hình đã khoanh vào  số bông hoa.
Hình 3: có tất cả 5 bông hoa và đã khoanh vào 2 bông hoa nên không phải là hình đã khoanh vào  số bông hoa.
Vậy Hình 2 là hình cần tìm.

Câu 6: 14  của 24 lít là bao nhiêu?

A. 4 lít

B. 5 lít

C. 6 lít

D. 8 lít

Đáp án: C

Giải thích:

14 của 24 lít là:

24 : 4 = 6 (l).

Câu 7: 16  của 54 phút là bao nhiêu?

A. 6 phút

B. 7 phút

C. 8 phút

D. 9 phút

Đáp án: D

Giải thích:

16 của 54 phút là:

54 : 6 = 9 (phút)

Câu 8: Trong vườn nhà Mai có 16 con vịt, số con gà bằng 12 số con vịt. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu con vịt và con gà?

A. 4 con

B. 16 con

C. 12 con

D. 24 con

Đáp án: D

Giải thích:

Số con gà trong vườn nhà Mai là:
16
 : 2 = 8 (con)
Trong vườn nhà Mai có số con vịt và con gà là:
8
 + 16 = 24 (con)

Phần 2: Lý thuyết Bài 14: Một phần mấy

Lý thuyết Một phần mấy (Kết nối tri thức 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 3 (ảnh 1)Source link edu

Trả lời