11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 4: Một số yếu tốt thống kê sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 11 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 4: Một số yếu tốt thống kê

Câu 1. Cho bảng số liệu về các loại quả ưa thích của các bạn trong lớp 6A2 như sau

Các loại quả

Cam

Xoài

Chuối

Khế

Ổi

Số bạn thích

8

9

6

4

3

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 1)

Điền số mấy ở trên cột Khế?

A. 9

B. 8

C. 6

D. 4

Trả lời:

Số bạn thích khế là 4 nên ta điền 4 trên cột Khế.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2. Lớp 6C có số bạn thích các loại quả được biểu diễn bằng biểu đồ sau:

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 2)

Nếu sĩ số lớp 6C giảm 2 bạn, 1 bạn thích Dưa hấu và 1 bạn thích đào thì biểu đồ trên trở thành

A.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 3)

B.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 4)

C.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 5)

D.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 6)

Trả lời:

Số bạn thích dưa hấu giảm 1 bạn nên còn 7 bạn

Số bạn thích đào giảm 1 bạn nên còn 5 bạn.

Vậy chiều cao của “Dưa hấu” là 7 và chiều cao của “Đào” là 5.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 7)

Môn Ngữ văn của bạn Lan bằng bao nhiêu?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 9

Trả lời:

Điểm của bạn Lan là màu đỏ và hàng Ngữ văn nên số điểm Ngữ văn của Lan là 7.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Điểm Toán của Lan cao hơn Hải là bao nhiêu điểm?

A. 8 điểm

B. 0 điểm

C. 1 điểm

D. 2 điểm

Trả lời:

Điểm toán của Lan là 8 và của Hải là 7.

Điểm toán của Lan cao hơn của Hải là 8-7=1 điểm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Điểm thi học kì 1 của bạn Hùng đối với các môn được ghi lại trong bảng sau:

Môn học

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Điểm thi HKI

6

7

7

7

6

5

Biểu đồ cột biểu diễn bảng trên là

A.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 8)

B.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 9)

C.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 10)

D.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 11)

Trả lời:

Ngữ văn: Chiều cao 6

Toán, ngoại ngữ 1 và giáo dục công dân chiều cao 7.

Lịch sử và Địa lí chiều cao 6

Khoa học tự nhiên chiều cao 5.

Vậy ta có biểu đồ cột:

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 12)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6. Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 13)

Điểm cao nhất thuộc về bạn nào, môn nào?

A. Bạn Nam môn Tiếng Anh

B. Bạn Nam môn Toán

C. Bạn Khải môn Toán

D. Bạn Khải môn Ngữ văn

Trả lời:

Cột cao nhất là cột màu xanh, môn Toán.

Vậy điểm cao nhất thuộc về bạn Khải môn Toán.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Cho biểu đồ cột kép sau:

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 14)

Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

A. Tổ 3 là 10, tổ 4 là 14

B. Tổ 3 là 12, tổ 4 là 16

C. Tổ 3 là 12, tổ 4 là 15

D. Tổ 3 là 15, tổ 4 là 12

Trả lời:

Số cá tổ 3: 12

Số cá tổ 4: 15

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8. Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 15)

Trong biểu đồ trên, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao nhiêu biểu tượng?

A. 20

B. 1

C. 2

D. 4

Trả lời:

10.2 + 5 = 25 => Táo được 25 học sinh yêu thích.

Nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì số táo tăng thêm là:

45 – 25 = 20 (học sinh)

Số biểu tượng cần vẽ là 20:10=2 (biểu tượng)

Vậy phải vẽ thêm 2 biểu tượng ngôi sao.

Đáp án cần chọn là: C

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 16)

Câu 9. Số lượng học sinh học lực trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực khá là

A. 88 học sinh

B. 90 học sinh

C. 102 học sinh

D. 140 học sinh

Trả lời:

Số học sinh khá là 140 và số học sinh trung bình là 52.

Số học sinh học lực trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực khá là

140 – 52=88 (học sinh).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Số con vật nuôi của học sinh trong lớp 6A1 là

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 17)

Con vật nào được nuôi nhiều nhất

A. Chó

B. Mèo

C. Cá

D. Chim

Trả lời:

Số chó được nuôi là 5 con

Số mèo là 10 con

Số cá là 7 con

Số chim là 4 con

Vậy mèo được nuôi nhiều nhất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi

11 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 4 (Chân trời sáng tạo): Một số yếu tốt thống kê có đáp án (ảnh 18)

A. Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2 và 6A3

B. Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

C. Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A3

D. Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và 6A2.

Trả lời:

Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:

– Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1

– Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

Đáp án cần chọn là: D

 Source link edu

Trả lời