Lựa chọn đáp án đúng nhất:Cả ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường tổ một và tổ hai đắp được bằng 3 lần số mét đường tổ ba đắp được. Biết tổ ba đắp được 20,5 m. Hỏi cả ba tổ đắp được tất cả bao nhiêu mét đường ? – 2023

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Lựa chọn đáp án đúng nhất:Cả ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường tổ một và…

Continue ReadingLựa chọn đáp án đúng nhất:Cả ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường tổ một và tổ hai đắp được bằng 3 lần số mét đường tổ ba đắp được. Biết tổ ba đắp được 20,5 m. Hỏi cả ba tổ đắp được tất cả bao nhiêu mét đường ? – 2023

(SGK) Ông mạnh thắng thần gió trang 88, 89, 90, 91 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều – Học tốt hơn – 2023

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Ông mạnh thắng thần gió trang 88, 89, 90, 91 Chia sẻ  Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 88:  Em…

Continue Reading(SGK) Ông mạnh thắng thần gió trang 88, 89, 90, 91 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều – Học tốt hơn – 2023

Điền đáp án đúng vào ô trống:Biết độ dài hai đường chéo lần lượt là: 15cm và 24cm. Vậy diện tích hình thoi là: …………… cm2 – 2023

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Trong hình thoi ABCD: AB không song song với DC đúng hay sai? A. ĐÚNG  B. SAI  Đáp án chính xác Trả lời: Trong…

Continue ReadingĐiền đáp án đúng vào ô trống:Biết độ dài hai đường chéo lần lượt là: 15cm và 24cm. Vậy diện tích hình thoi là: …………… cm2 – 2023

Cho a là số tự nhiên có 2 004 chữ số và chia hết cho 9. Gọi b là tổng các chữ số của a; c là tổng các chữ số của b và d là tổng các chữ số của c. Tính d. – 2023

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 6 / Cho a là số tự nhiên có 2 004 chữ số và chia hết cho 9. Gọi b là tổng…

Continue ReadingCho a là số tự nhiên có 2 004 chữ số và chia hết cho 9. Gọi b là tổng các chữ số của a; c là tổng các chữ số của b và d là tổng các chữ số của c. Tính d. – 2023